Integritets- och personuppgiftspolicy

Så skyddar Moniques dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi vill vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till Moniques eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.
gdpr
Dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig
Vi har utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.

Vi har ett register där vi lagrar personuppgifter?

Medlemsregister - Som medlem finns du i vårt medlemsregister för att vi skall kunna skicka ut information och bonus besked till dig som medlem. Registret lagras i vårt kassa system Excellence. Du som kund är själv ansvariga att uppdatera oss om dina uppgifter ändras.

Biträden
Vi har inga underleverantörer och har därmed inte behövt upprättat något personuppgiftsbiträdesavtal.

Exempel på personuppgifter
Exempel på uppgifter som vi hanterar är identitetsuppgifter, t.ex. namn och födelsedatum, adress, mail, telefon.

Ändamål – Varför behandlar vi dina uppgifter?
• För att du som medlem ska kunna samla dina poäng och få bonus. Samt att ta del av reklam utskick.

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller avbeställa utskicken via den länk som finns i mailen. Maila maria@moniques.se

Var och hur behandlar vi dina personuppgifter?
Våra register finns i kassa systemet excellence

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas till det att du själv avregistrerar dig eller om du ej registrerat köp på tre år. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att när som helst begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas. Genom att skicka ett mail till maria@moniques.se ändrar vi detta.

Återkalla samtycke med framtida verkan
Du har rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller maila till maria@moniques.se

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna, tex bokföringslagen.

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Vem kontaktar jag vid frågor?
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan.

Lisa Martinelle
Mail: maria@moniques.se Tel: 0293-71103 Mobil: 072 528 11 75

Brandtex
Cellbes
Only & Sons
Sisters Point
Snö of Sweden
Soyaconcept
Vero Moda
Vila